twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

d vierdaagseapp kl

algemeen kl

d vierdaagseapp kl

algemeen kl

twitterlogo facebook logo instagram youtube icon

Vierdaagse-apps: 4Walker & 4Follower

Tijdens de Vierdaagse kunnen deelnemers, supporters en bezoekers gebruikmaken van de officiële Vierdaagse-apps. De app voor de deelnemer (4Walker) toont de eerstvolgende verzorgingsposten, toiletten en waterpunten. Daarnaast geeft de app informatie over uw locatie op de route, de gemiddelde wandelsnelheid, de verwachte aankomsttijd, het weer en is het mogelijk om collega-wandelaars te volgen. De organisatie gebruikt de 4Walker-app als een van de media-kanalen om tijdens de wandeldagen de deelnemers te informeren.

De app voor niet-deelnemers (4Follower) biedt de mogelijkheid om wandelaars te volgen en locatiegebonden berichten te versturen naar wandelaars. Daarnaast geeft de app informatie over parkeren en openbaar vervoer en andere informatie die handig is bij een bezoek aan de regio Nijmegen tijdens de Vierdaagse.

Downloaden van de Vierdaagse-apps

De apps zijn beschikbaar voor smartphones en zijn te downloaden in de App Store en Google Playstore. Deelnemers kunnen de 4Walker-app gebruiken en zoeken in de appstore dus op '4Walker'. Niet-deelnemers kunnen de 4Follower-app gebruiken en zoeken dus op ‘4Follower’.

 App Store (vanaf iOS 9.0): 4Walker en 4Follower 
 
Google Play Store (vanaf Android 4.4): 4Walker en 4Follower

Met het aanmelden op de app geeft u toestemming aan Stichting DE 4DAAGSE om u te volgen.

Tips & tricks bij gebruik app

Zoals bij alle apps is het een kwestie van uitproberen om erachter te komen hoe het precies werkt. Natuurlijk kunt u nog niet direct alle functies gebruiken als de deelnemers nog niet gestart zijn. Hieronder staan in ieder geval al een aantal tips voor het gebruik van de app. Mocht u er niet uitkomen na het lezen van onderstaande informatie, dan zal er vanaf het moment waarop de app te downloaden is, ook via twitter de mogelijkheid zijn om uw vraag te stellen. Nieuwe informatie over het gebruik van de app of oplossingen zullen te lezen zijn via het twitteraccount 4Walker/4Follower @4Dapp
Bij het openen van de 4Walker-app wordt aan de hand van uw registratienummer gecontroleerd of u ingeschreven staat voor 2017. Zonder inschrijving is de app niet te gebruiken. Uw registratienummer vindt u op de bevestiging van inschrijving. Het registratienummer dat u gebruikt in de app is dus niet uw loopnummer! Registratienummer vergeten? U kunt hier uw registratienummer opvragen.
Als u de 4Walker-app gaat gebruiken wordt u gevraagd een gebruikersnaam te kiezen. Dit is ook de naam die mensen zien als zij u gaan volgen. Het volgen vindt plaats door middel van uw loopnummer. Dit nummer kan ook ingetoetst worden door volgers die u niet kent. Wilt u niet meteen herkenbaar zijn dan kunt u het beste kiezen voor een fictieve gebruikersnaam (bijv. Stugge Stapper), die u wel bekend maakt aan de mensen die u mogen volgen.
Als de app voor de eerste keer geopend wordt, verschijnt een introductiescherm waarin de functies van de app uitgelegd worden. Dit scherm is ook altijd op te roepen via het menu.
Het gebruik van een app vraagt extra energie van de batterij van uw telefoon en kost vanzelfsprekend geheugen.
Als veel mensen zich verzamelen op één locatie is de belasting voor de providers heel groot en kan het dus zijn dat het bereik van uw telefoon niet optimaal is. Dit is natuurlijk van invloed op het gebruik en de prestaties van de app.
Op zowel de Wedren als Heumensoord is voor de deelnemers gratis (maar beperkt) WiFi beschikbaar zodat iedereen verzekerd is van de (directe) verwerking van de start -en finishgegevens. Het is wel noodzakelijk dat eenmalig wordt ingelogd op het WiFi netwerk. Het WiFi netwerk op de Wedren heet '4WALKER', het wachtwoord is '4WALKER17'.
De 4Walker-app wordt op de wandeldagen bij de start geactiveerd door het scannen van de polsband.
De locatie van uw telefoon wordt ongeveer 1 keer per 10 minuten doorgestuurd indien u voldoende internetbereik heeft.
De app kan handmatig ververst worden met de knop aan het einde van de tijdsbalk.
Lees de tweets van het twitteraccount 4Walker/4Follower @4Dapp

Hoe nauwkeurig kan ik gevolgd worden?

Deelnemers zijn alleen te volgen tussen het start- en het finishmoment. Vòòr de start en nà de finish is uw locatie noch voor de organisatie, noch voor uw volgers bekend.
De app heeft veel functies en mogelijkheden maar het is een misverstand te denken dat deelnemers live op het parcours te volgen zijn. De app stuurt periodiek locatiegegevens van uw telefoon naar de server. Hier worden uw gegevens verwerkt (Waar bent u? Wanneer wordt u weer terug verwacht bij de finish?) en weer beschikbaar gesteld aan de mensen die u volgen. Het doorsturen van uw locatie vindt ongeveer één keer per 10 minuten plaats.
De app werkt vanzelfsprekend het beste als u over een internetverbinding beschikt, maar helaas is een goede internetverbinding bij grote evenementen en dus ook bij de Vierdaagse geen gemeengoed. De app werkt ook zonder internetverbinding en baseert zijn berekeningen dan op de laatst gemeten locatie en een gemiddelde wandelsnelheid. Boven in beeld verschijnt dan een melding dat u geen internetverbinding heeft. Als u langere tijd geen internetverbinding heeft kleurt de tijdsbalk oranje, u weet dan dat de app geen verbinding heeft en dat tijdsberekeningen gemaakt zijn op basis van verwachtingen. Zodra er internet beschikbaar is kleurt de tijdsbalk weer rood en worden de gegevens ververst en uw daadwerkelijke locatie bepaald. Het tijdstip van de laatste update wordt in het scherm weergegeven.
Op 1,5 km van de finish laat de app weten dat de deelnemer de finish nadert. Uw volgers weten dan dat u in de buurt van de finish bent.

Belang voor organisatie om app te gebruiken

Door het gebruik van de app draagt u een steentje bij aan een goed verloop van de Vierdaagse. De Vierdaagse-organisatie krijgt via de gebruikers van de app te zien hoe de spreiding van de deelnemers over het parcours is. Met deze informatie - door duizenden wandelaars bijeengebracht - krijgt de organisatie belangrijke informatie over dat wat er op het parcours gebeurt en kan aan de hand daarvan besluiten nemen. Bijvoorbeeld waar is het (te) druk, moet de finishtijd verlengd worden, is het nodig extra blarenprikkers naar de tweede medische verzorgingspost te sturen? De gegevens die tijdens de wandeldagen verkregen worden via de app, worden alleen tijdens de Vierdaagse gebruikt. Met het aanmelden op de app geeft u toestemming aan Stichting DE 4DAAGSE om u te volgen.

Meedoen aan de Vierdaagse in 2018?
Vanaf januari vindt u de reglementen voor de 102de Vierdaagse op deze website.

webshop banner

Disclaimer | Cookies | 2017 © Vierdaagse